បំណិនជីវិត ដាំផ្កាចម្រុះ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

បំណិនជីវិត ដាំផ្កាចម្រុះ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីដាំផ្កាចម្រុះសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី១ វេនព្រឹក និង​វេនរសៀល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ នៅសូនជីវចំរុះ​។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបដាំផ្កាឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះ​ដាំដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត និងចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និតស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបានស្គាល់ប្រភេទផ្កាផ្សេងៗផងដែរ។ សិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធក្នុងការដាំផ្កាដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយសម្រួលពីគ្រូ ដោយយល់ដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​លាស់ និងប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង