បំណិនជីវិត “ដាំបន្លែ” សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨

បំណិនជីវិត “ដាំបន្លែ” សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីដាំបន្លែសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៨ វេនព្រឹក និង​វេនរសៀល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ នៅសូនជីវចំរុះ។ អ្នកគ្រូ រស់ សុគន្ធារី បានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបដាំបន្លែឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះ​ដាំដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត និងចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និតស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបានស្គាល់ប្រភេទបន្លែផ្សេងៗផងដែរ។ សិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធក្នុងការដាំបន្លែដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយសម្រួលពីអ្នកគ្រូ ដោយយល់ដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​ និងប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង