បំណិនជីវិត ដាំខ្ទឹម

បំណិនជីវិត ដាំខ្ទឹម

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីដាំខ្ទឹមសម្រាប់សិស្សថ្នាក់មត្តេយសិក្សា វេនព្រឹក និង​វេនរសៀល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ នៅសូនជីវចំរុះ​។  អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបដាំខ្ទឹមឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះ​ដាំដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត និងចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និតស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។  បន្ថែមពីនេះទៅទៀត សិស្សានុសិស្សបានស្គាល់ប្រភេទខ្ទឹមផ្សេងៗផងដែរ។ សិស្សានុសិស្សទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងបទពិសោធក្នុងការដាំខ្ទឹមដោយខ្លួនឯងដោយមានការជួយសម្រួលពីអ្នកគ្រូ ដោយយល់ដឹងកាន់តែ​ច្បាស់​លាស់ និងប្រកបដោយបរិយាកាសរីករាយ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង