បំណិនជីវិត គុយទាវសាច់ជ្រូក

បំណិនជីវិត គុយទាវសាច់ជ្រូក

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូបានដឹកនាំប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី៥​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ធ្វើបំនិនជីវិត គុយទាវ​សាច់ជ្រូក។  លោកគ្រូ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំ និងវិធីធ្វើ។ លោកគ្រូបានជម្រាបថា ប្អួនៗធ្លាប់តែទិញនំបុ័ងខគោ
យកមកបរិភោគ ប៉ុន្តែប្អូនៗពុំបានដឹងថា មុននឹងក្លាយជាគុយទាវ​សាច់ជ្រូកដែលប្អូនៗអាចបរិភោគបាន តើយើងត្រូវការអ្វីខ្លះ ហើយត្រូវចម្អិនយ៉ាងណា។ ដូច្នេះហើយទើបលោកគ្រូបានរៀបចំ​ និងដឹកនាំប្អូនៗធ្វើនូវគុយទាវ​សាច់ជ្រូកនេះ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង