បំណិនជីវិតដាំកូនរុក្ខជាតិ (ដំណាំសាលាដ) សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៣ក

បំណិនជីវិតដាំកូនរុក្ខជាតិ (ដំណាំសាលាដ) សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៣ក

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ អ្នកគ្រូ កែវ សុវណ្ណា គ្រូបង្គោលបឋមសិក្សា នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត បំណិនជីវិតដាំកូនរុក្ខជាតិ (ដំណាំសាលាដ) សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៣ក​ ទាំងពីរវេន គឺវេន​ព្រឹក​ និង​វេន​រសៀល។​ កម្មវិធីបំណិនជីវិតខាងលើ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបបណ្តុះកូនរុក្ខជាតិ (ដំណាំសាលាដ) ឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃដំណាំសាលាដ និងធ្វើការរៀបរាប់ពីរបៀបនៃការដាំដុះ ដើម្បីជួយឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះដាំដុះខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគត។ បន្ថែមពីលើនេះផងដែរ ការរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតនេះឡើង គឺដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សចេះបង្កើតសាមគ្គីភាព និងភាពស្និតស្នាលជា​មួយ​មិត្ត​ភក្តិក្នុង​ថ្នាក់ និងក្នុងសាលារៀន។

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង