បុគ្គលិក

គ្រូកីឡា

ម្រាបសួរ! លោក លោកស្រី និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រូជំនាញផ្នែកកីឡានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ផ្នែកបឋមសិក្សា និងផ្នែកមធ្យមសិក្សា

គ្រូក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ការសិក្សានៅថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យសិក្សាធ្វើឱ្យប្អូនៗកុមារទទួលបានសីលធម៌ ការអភិវឌ្ឍរាងកាយ សតិបញ្ញា  ភាសា លំនឹកគិត និងចំណេះដឹងដ៏ច្បាស់លាស់តាមរយៈសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា៖

គ្រូបឋមសិក្សា

ការសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សា ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទទួលបានការសិក្សាលើមុខវិជ្ជា ភាសាខ្មែរ សិក្សាសង្គម គណិតវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្តអនុវត្ត សកម្មភាពពិសោធន៍ បណ្ណាល័យ កុំព្យូទ័រ ច្បាប់

គ្រូភាសាអង់គ្លេស

ដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដល់សិស្សានុសិស្ស សាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ សិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២

គ្រូមុខវិជ្ជាជំនាញ

ជម្រាបសួរ! អស់លោក លោកស្រី និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាគ្រូជំនាញ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង ផ្នែកបឋមសិក្សា សូមស្វាគមន៍នូវការចូលមើល

គ្រូអនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានយកចិត្តទុកដាក់បំពេញនូវបេសកកម្មអប់រំមួយឈរលើមាគ៌ា ដ៏ត្រឹមត្រូវ តាមកម្មវិធីសម្បូរបែប និងច្បាស់លាស់បែបខ្មែរ-អាមេរិកាំងពីថ្នាក់ទី៧

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង