បទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពណែនាំសិស្សានុសិស្សថ្មីឱ្យស្គាល់តាមទីតាំងផ្សេងៗ

បទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពណែនាំសិស្សានុសិស្សថ្មីឱ្យស្គាល់តាមទីតាំងផ្សេងៗ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ សាលារៀន អគារចាក់អង្រែ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីសកម្មភាពណែនាំសិស្សានុសិស្សថ្មីឱ្យស្គាល់តាមទីតាំងផ្សេងៗ នឹងបន្ទប់នីមួយៗ នៅក្នុងបរិវេនសាលារៀន អគារចាក់អង្រែ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូ ឆៃ សាម៉ៃ នឹងលោកគ្រូ ថូ ខេមរា។ តាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូ ថូ ខេមរា ដែលជាគ្រូវិន័យ និងកីឡានៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានឱ្យដឹងថា កម្មវិធីបទបង្ហាញខាងលើនេះ គឺដើម្បីណែនាំសិស្សាថ្មីក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ស្គាល់ពីទីតាំងសំខាន់ៗ និងអគារនៃសាលារៀន និងជាជំនួយសម្រាប់ការរៀនសូត្ររបស់ខ្លួន។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង