បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៨ ទៅកាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី ហៅវត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៨ ទៅកាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី ហៅវត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ​ បានបទធ្វើបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៨ ទៅកាន់វត្តហរិរក្សរាជិនី ហៅវត្តវាំងចាស់ និងរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ភ្នំព្រះរាជទ្រព្យ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២។ គេាលបំណងនៃការធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺដើម្បីឲប្អូនទទួលបានពត៍មានលំអិតនិងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រាចសម្រាប់ ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង