ទិវាកុមារអន្តរជាតិ

ទិវាកុមារអន្តរជាតិ

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ នេះ សាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប ​អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិ។ ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ គេ​តែង​ប្រារព្ធ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១ ខែមិថុនា នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភព​លោក ដោយឡែកសាលា​រៀន អន្តរ​ទ្វីប ​អាមេរិកាំងយកថ្ងៃនេះមកប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងទិវាកុមារកម្ពុជាជំនួសថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ព្រោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាក។ ទិវានេះដើម្បីឱ្យកុមារដឹងនូវសិទ្ធសេរីភាពរបស់ខ្លួនរួមមាន សិទ្ធិ​រស់​រាន សិទ្ធិ​គាំពារ សិទ្ធិ​អភិវឌ្ឍន៍ និង​សិទ្ធិ​ចូល​រួម។ កុមារបានសម្តែងសកម្មភាពមួយចំនួនមានដូចជា ចម្រៀង កាយវិការ ចង្វាក់រាំ ការដើ​របង្ហាញ​ម៉ូត និងសម្តែងរឿងខ្លីដែលឆ្លុះបញ្ចំងពីទិវាប្រារព្ធទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងទិវាកុមារកម្ពុជា។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង