ទស្សន​កិច្ចសិក្សា​លើក​ទី​១​៥​៥របស់​សិស្សានុសិស្ស​នៃ​សាលារៀន​ ​អន្តរទ្វីប​ ​អាមេរិកាំង​ ​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី

ទស្សន​កិច្ចសិក្សា​លើក​ទី​១​៥​៥របស់​សិស្សានុសិស្ស​នៃ​សាលារៀន​ ​អន្តរទ្វីប​ ​អាមេរិកាំង​ ​ឆ្ពោះទៅ​កាន់​សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី

នៅថ្ងៃសុក្រទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៥៥ សំរាប់សិស្សថ្នាក់ទី៥ ​ទៅ​កាន់សួនសត្វភ្នំពេញសាហ្វារី​។ ការដឹកនាំសិស្សទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងគោលបំណងដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្ស រីករាយទស្សនាសត្វនិងការសំដែងរបស់សត្វផ្សេងៗ​ហើយប្អូនៗអាចបង្កើតមិត្តភាពជាមួយគ្នា។ លើសពីនេះទៅទៀតសិស្សអាចកាត់បន្ថយការតា​នតឹងពីការសិក្សារបស់ប្អូនៗ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង