ថ្ងៃដំបូងនៃថ្នាក់សិក្សាត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧-២០១៨

ថ្ងៃដំបូងនៃថ្នាក់សិក្សាត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧-២០១៨

កម្មវិធីថ្នាក់សិក្សាត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧-២០១៨​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានចាប់ផ្តើមនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០១​ ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ។

នៅថ្ងៃដំបូងនេះ​ យើងសង្កេតឃើញថាមានចំនួនប្អូនៗ សិស្សានុសិស្សយ៉ាងច្រើនគួរអោយកត់សម្គាល់។​ ដើម្បីដឹងអំពីបន្ទប់សិក្សា ប្អូនៗត្រូវស្វែងរកឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីររាយនាម​តាមភូមិសិក្សាដែលបានបិទផ្សាយជូននៅលើក្តារខៀនព៌ត័មាន។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មវិធីថ្នាក់សិក្សាត្រៀមសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៧-២០១៨​ ចាប់ផ្តើមនៅ​ថ្ងៃទី០១​ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី០៤​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧៕


No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង