តើអ្វីទៅជា STEM (វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យា)?

តើអ្វីទៅជា STEM (វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យា)?

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ
ក្រោមប្រធានបទ “តើអ្វីទៅជា STEM (វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យា)?”
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សូ សារុំ
#MJQE#AmericanInterconSchool

តើ STEM ជាអ្វី? STEM គឺជាកម្មវិធីសិក្សាអប់រំដែលផ្តោតសំខាន់លើមុខវិជ្ជាសិក្សាវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាអេកនី និងអាតូម។ សាលារៀន និងកម្មវិធី STEM ផ្តោតទៅលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗទាំងនេះក្នុងវិធីរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឱ្យធាតុផ្សំនៃប្រធានបទនីមួយៗត្រូវបានអនុវត្តចំពោះសិស្សដទៃទៀត។ កម្មវិធីសិក្សាផ្តោតសំខាន់ទៅលើ STEM ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់មហាវិទ្យាល័យអនុបណ្ឌិតដែលអាស្រ័យលើធនធាននៅក្នុងស្រុកសាលារៀន ឬតំបន់ដែលបានផ្តល់។ សូមពិនិត្យមើលកាន់តែជិតនៅ STEM និងអ្វីដែលឪពុកម្តាយត្រូវដឹងដើម្បីកំណត់ថាតើសាលារៀន ឬកម្មវិធី STEM គឺជាជម្រើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនរបស់អ្នក។
ការអប់រំ STEM ជាទូទៅប្រើប្រាស់គំរូថ្មីមួយនៃការរៀនបញ្ចូលគ្នា ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវការបង្រៀនតាមបែបប្រពៃណីជាមួយនឹងការរៀនតាមអ៊ីនធឺណែត និងសកម្មភាពរៀនសូត្រលើដៃ។ គំរូនៃការរៀនសូត្របញ្ចូលគ្នានេះមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សនូវបទពិសោធផ្សេងៗគ្នានៃការរៀនសូត្រ និងការដោះស្រាយបញ្ហា។ កម្មវិធីសិក្សា STEM មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជ្រើសរើសក្នុងការសិក្សាដែលមានដូចជា៖

STEM វិទ្យាសាស្រ្ត :
ថ្នាក់រៀនក្នុងប្រភេទវិទ្យាសាស្ដ្រនៃកម្មវិធី STEM គួរមានលក្ខណៈស្រដៀង និងរួមបញ្ចូលជីវវិទ្យាអេកូឡូស៊ីគីមីវិទ្យា និងរូបវិទ្យា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្តដែលផ្តោតលើ STEM របស់កូនអ្នកមិនមែនជាប្រភេទនៃថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រដែលអ្នកអាចនឹកឃើញទេ។ ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ STEM រួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្ម និងគណិតវិទ្យាទៅក្នុងការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ។

STEM វិស្វកម្ម :
ដូចបច្ចេកវិទ្យាវិសាលភាព និងវិស្វកម្មបានរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សចុងក្រោយនេះ។ ថ្នាក់វិស្វកម្មអាចរួមមានប្រធានបទដូចជា វិស្វកម្មស៊ីវិល អេឡិចត្រូនិក វិស្វកម្មមេកានិច និងមនុស្សយន្ត មានរឿងជាច្រើនដែលមាតាបិតាមិនអាចនឹកស្មានបាននៅពេលដែលកូនរៀនកម្មវិធីសិក្សា STEM នៅថ្នា្កក់បឋមសិក្សា។

STEM គណិតវិទ្យា :
ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវិទ្យាសាស្រ្តគណិតវិទ្យា គឺជាប្រភេទ STEM មួយដែលមានថ្នាក់រៀនដែលនឹងស្គាល់ច្បាស់ដូចជា ពិជគណិត ធរណីមាត្រ និងគណិតវិទ្យា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណិតវិទ្យា STEM មានភាពខុសគ្នាពីរយ៉ាងពីគណិតវិទ្យា។ ដំបូងកុមារត្រូវបានរៀនគណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ជាងមុននៅអាយុវ័យក្មេងជាមួយនឹងពិជគណិតដំបូង និងធរណីមាត្រចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្នាក់ទី៣ ដល់សិស្សមួយចំនួនជាទូទៅ សូម្បីតែអ្នកដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធី STEM ក៏ដោយ។ ទីពីរវាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងគណិតវិទ្យាតិចតួចណាស់ដូចដែលអ្នកបានរៀន។ STEM គណិតវិទ្យារួមបញ្ចូលគំនិត និងលំហាត់ដែលអនុវត្តវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា និងវិស្វកម្មទៅជាគណិតវិទ្យា។

អត្ថបទដកស្រង់ និងកែសម្រួលចេញពីគេហទំព័រ៖ https://km.eyewated.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង