ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៥៨ ទៅកាន់ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង ២៧១ មេហ្គា ម៉ល សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៥៨ ទៅកាន់ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង ២៧១ មេហ្គា ម៉ល សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី៥៨ ទៅកាន់ផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង ២៧១ មេហ្គា ម៉ល សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា ។  គោលបំណងនៃទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីអោយសិស្សានុសិស្សរៀនស្លាល់ពីរបៀបទិញបន្លែផ្លែឈើ  និងស្គាល់ពីម្ហួបអាហារចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង