ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃទី២៧ និងទី២៨ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំងបីសាខា បានដឹកនាំសិស្សតាមសាខារាងៗខ្លួន ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​អប់រំនិង​កម្សាន្ត ឃីដ ស៊ីធី។ ដើម្បីបង្កើនឱ្យសិស្សមានភាពក្លាហាន និងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្កកាន់ល្អប្រសើរ បន្ថែមលើសពីនេះទៀតបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងសង្គម​វប្បធម៌​ខាង​ក្រៅ​ឱ្យ​កុមារ​បាន​យល់ដឹង​កាន់តែ​ច្បាស់ដែលបានផ្សារភ្ជាប់ទៅលើទ្រឹស្តីមេរៀន និងការអនុវត្តក្នុងថ្នាក់។ តាម​រយៈ​កម្ម​​សិក្សា​​នេះ​​ដែរ​ សិស្ស​​ក៏​អាច​ឈ្វេង​យល់​ពី​ឧបករណ៍​សិក្សា ទំនើបៗ​តាម​បែប​វិទ្យាសាស្រ្ត រួម​ទាំង​រៀន​ពី​របៀប​លេង​ឧបករណ៍​ផ្សេងៗប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង