ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីជាតិ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីជាតិ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៤ ទី៥ និងទី៦ ទៅកាន់សារមន្ទីរ ជាតិ។ គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ គឺដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ សិស្សានុសិស្សដើម្បីបង្កើន ការយល់ដឹងទាំងនៅក្នុងថ្នាក់  និងក្រៅថ្នាក់។    កម្មវិធីដំណើរទស្សន កិច្ចសិក្សានេះ បានបង្ហាញពីទឹកមុខញញឹមញញែម សកម្មភាពសប្បាយរីករាយដល់សិស្សានុ សិស្សទាំងអស់ ជាពិសេសបានធ្វើឱ្យសិស្សានុសិស្សបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីជីវប្រវត្តិ និងប្រវត្តិ សាស្ត្រនាសម័យមុនអង្គរ និង សម័យក្រោយអង្គរ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង