ចែកបណ្ណសរសើរសិស្សឆ្នើមសម្រាប់ឆមាសទី១

ចែកបណ្ណសរសើរសិស្សឆ្នើមសម្រាប់ឆមាសទី១

កាលពីថ្ងៃ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ចាងហ្វាង ពៅ ភក្តី ជាចាងហ្វាងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ហើយសិស្សានុសិស្សបានទទួលបណ្ណសរសើរសិស្សឆ្នើមសម្រាប់ឆមាសទី១ ចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦ ទាំងវេនព្រឹក និងរសៀល ចំនួន២១៩នាក់

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង