កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន ​អន្តរ​ទ្វីប​ អាមេរិក​​កាំង ទាំងបីសាខា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ទៅតាមសាខារាងៗខ្លួនដល់​​លោក​​គ្រូ​​ អ្ន​ក​គ្រូ ក្នុង​គោល​បំណង​ ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ ការ​តម្រង់​ទិស​ ការ​កំណត់​គោល​ដៅ​ថ្មី​ និង​របៀប​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ខ្លះៗ​ ដើម្បី​ឱ្យ​លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​សម្រាប់​ត្រីមាស​សិក្សា​ថ្មី​ ដែល​នឹង​ឈាន​មក​ដល់​នា​ពេល​ខាង​មុខ​។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង