ការ​ប្រឡង​ឆមាស​លើក​ទី២​ សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី៩​ និង​ថ្នាក់​ទី១២​ ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​

ការ​ប្រឡង​ឆមាស​លើក​ទី២​ សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី៩​ និង​ថ្នាក់​ទី១២​ ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​

ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។  សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង​ សាខាចាក់អង្រែ​ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រឡងឆមាសលើកទី២ សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩។  ការប្រឡងឆមាសទី២ នេះធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ហើយការប្រឡងឆមាសនេះប្រព្រឹត្តិទៅដោយរលូន និងនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឡង អនុរក្សមានការតឹងតែង និងហ្មត់ចត់ចំពោះបេក្ខជន មិនអនុញ្ញាតឱ្យបេក្ខជនចម្លង ឬបើកឯកសារមើល និងប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចឡើយ ហើយជាពិសេសបេក្ខជននីមួយៗគោរពវិន័យ និងបទបញ្ជាសាលាបានយ៉ាងល្អ។

ការ​ប្រឡង​ឆមាស​លើក​ទី២​ សម្រាប់​សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់​ទី៩​ និង​ថ្នាក់​ទី១២​ ឆ្នាំ​សិក្សា២០១៨​-២០១៩​

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង