ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខនៅសាលារៀន!

ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខនៅសាលារៀន!

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា
ក្រោមប្រធានបទ “ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខនៅសាលារៀន!”
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ឡោ ណាវុធ
#MJQE#AmericanInterconSchool

សាលារៀនមួយចំនួនកំពុងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខ។ មានហេតុផលមួយចំនួនដែលវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់សាលារៀន។ តើវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះ និងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

១. តើបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខគឺជាអ្វី ហើយតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?
បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខ គឺជាប្រភេទនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលប្រើលក្ខណៈផ្ទៃមុខដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល។ វាដំណើរការដោយការប្រៀបធៀបរូបភាពនៃមុខជាមួយនឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃមុខដែលគេស្គាល់ដើម្បីស្វែង រកការផ្គូផ្គង។ បច្ចេកវិទ្យានេះជារឿយៗត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព ដូចជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សនៅក្នុងរូបថត ឬវីដេអូជាដើម។

២. អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខនៅសាលារៀន :
មានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដែលការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខអាចផ្តល់ដល់សាលារៀន។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងមួយគឺការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាព។ បច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនចម្លែកមុខ និងតាមដានចលនារបស់សិស្ស និងបុគ្គលិកពេញមួយថ្ងៃ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អសុវត្ថិភាពតាមវិធីមួយចំនួន។ អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃបច្ចេកវិទ្យានេះ គឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយការគេចមិនចូលសាលារបស់សិស្ស។ ការសម្គាល់មុខអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានការចូលរួមរបស់សិស្ស។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សដែលអវត្ត មានញឹកញាប់ និងកំណត់គោលដៅពួកគេសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍។ វាអាចជួយកែលម្អការចូលរៀនរបស់សិស្សជារួម ដែលអាចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយចំនួន ដូចជាការកែលម្អលទ្ធផលសិក្សា។ ការសម្គាល់មុខក៏អាចជួយដល់ទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតនៃសុវត្ថិភាពសាលាផងដែរ ដូចជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សដែលមានហានិភ័យនៃអំពើហិង្សា ឬការគំរាមកំហែង។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រ និងអន្តរាគមន៍គោលដៅសម្រាប់សិស្សទាំងនេះ។

៣. របៀបដែលបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខអាចជួយបង្កើនសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិស្ស :
អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងមួយនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខគឺការធ្វើឱ្យសុវត្ថិភាពប្រសើរឡើង។ ការសម្គាល់មុខអាចជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណជនចម្លែកនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសាលា និងតាមដានចលនារបស់សិស្ស និងបុគ្គលិកពេញមួយថ្ងៃ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកែលម្អសុវត្ថិភាពតាមវិធីមួយចំនួន។ឧទាហរណ៍ : បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់គោលដៅនៃការល្បាតសុវត្ថិភាពតំបន់ជាក់លាក់នៃសាលារៀន។ នេះអាចជួយទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្ម និងធ្វើឱ្យសាលារៀនក្លាយជាកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។ វាក៏អាចប្រើដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងផងដែរ។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ និងសាក្សី ដែលអាចជួយនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួន និងការផ្តន្ទាទោស។

៤. អនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខនៅក្នុងសាលារៀន :
បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខកំពុងវិវឌ្ឍ និងកែលម្អឥតឈប់ឈរ។ ប្រព័ន្ធសម្គាល់មុខថ្មីជាងនេះ មានភាពសុក្រឹតជាង ហើយអាចប្រើបានក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺតិច។ នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាបន្តអភិវឌ្ឍ វានឹងធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខក្លាយជារឿងធម្មតានៅក្នុងសាលារៀន។ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខនាពេលអនាគតដ៏មានសក្តានុពលមួយ គឺសម្រាប់តាមដានឥរិយាបថសិស្ស។ ការសម្គាល់មុខអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីតាមដានសិស្សនៅពេលពួកគេផ្លាស់ទីជុំវិញសាលារៀន។ ព័ត៌មាននេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសិស្សដែលមានហានិភ័យនៃអំពើហិង្សា ឬការគំរាមកំហែង។ តាមរយៈការផ្តល់ការគាំទ្រ និងអន្តរាគមន៍ជាគោលដៅសម្រាប់សិស្សទាំងនេះ សាលារៀនអាចបង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពសម្រាប់សិស្សទាំងអស់បាន។

បច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខក៏កាន់តែមានតម្លៃសមរម្យ ដែលជាអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតសម្រាប់សាលារៀន។ តម្លៃនៃប្រព័ន្ធសម្គាល់មុខបាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលធ្វើឱ្យសាលាមួយចំនួនអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បាន។ នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាសម្គាល់មុខកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព ការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងសាលារៀននឹងបន្តកើនឡើង។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ៖ https://www.hfteco.com/news/why_use_face_recognition-in-school.html

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង