ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី១២

ការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី២ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី១២

ការប្រឡងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមការណែនាំរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដោយរៀបចំតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង ដើម្បីធ្វើតេស្តសមត្ថភាពសិក្សារបស់ សិស្សានុសិស្ស និងវាស់ស្ទង់ពីកម្រិតចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីការសិក្សាកន្លងមក។ កាលពីថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦ និងថ្ងៃទី០៦ ដល់ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ថ្នាក់ទី១២ កំពុងប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី២  ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ នៅតាមអគារសិក្សា​ដោយភាពតឹងរ៉ឹងបំផុត។ នៅតាមបន្ទប់ប្រឡង មានគណៈកម្មការអនុរក្សចំនួន២រូប ត្រួតពិនិត្យការប្រ​ឡង ​និងនៅតាមជាន់នៃបន្ទប់ប្រឡងមានគណៈកម្មការអប្បមាទ រួមទាំងមានការតាមដានយ៉ាងម៉ត់ចត់​ពីសំណាក់​គណៈ​កម្មការ​រៀប​ចំ​កា​រ​ប្រឡង។ សិស្សានុសិស្សបានខិតខំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡងលើវិញ្ញាសារបស់ខ្លួននឹងពោរ​ពេញ​ដោយ​ក្តី​សង្ឃឹម និង​​​ទន្ទឹងរង់ចាំ​មើលលទ្ធផលប្រឡងរបស់ខ្លួន។ ការប្រឡងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់បានគោរពនូវ​បញ្ញាត្តិ​​​ក្នុងពេល​ប្រឡងបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។ សិស្សានុសិស្សបានប្រឹងប្រែងប្រឡងតាមសមត្ថភាព តាមចំណេះដឹងរៀងៗខ្លួន។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង