ការប្រជុំគណៈកម្មការអនុរក្ស និងកំណែប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការប្រជុំគណៈកម្មការអនុរក្ស និងកំណែប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ​សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការប្រជុំគណៈកម្មការអនុរក្ស និងកំណែប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដោយនាយកចាងហ្វាង លោក ជាង ប៊ុនលី ។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីបង្ហាញចំណុចសំខាន់ៗដែលទាក់ទងនឹងការប្រឡង ដូចជាបទបញ្ញត្តិ ច្បាប់ របៀបរៀបរយ និងដំណើរការប្រឡង។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង