ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទ ភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៥

ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទ ភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី៥

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានប្រារឰ​កម្មវិធី​ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទ ភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើក​ទី៥ ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ តាមសាខារៀងៗខ្លួន វគ្គជម្រុះទី១ និងទី២ ​ហើយអ្នកជាប់វគ្គទី២ ត្រូវប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្របេក្ខជនមកទាំងបីសាខាបានប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីស្វែងរកបេក្ខជនលេខ១ លេខ២ និងលេខ៣។ នៅក្នុងវគ្គជម្រុះនិមួយៗមានភាពសុក្រិតពីសំណាក់គណៈមេប្រយោគ ដែលជាលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​មុខ​ភាសាខ្មែរ។

ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ការប្រកួតវគ្គជម្រុះជុំទី២។
ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង