ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ អំពីវេយ្យាករណ៍ និងបុរេសំណេរ

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ អំពីវេយ្យាករណ៍ និងបុរេសំណេរ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរអំពីវេយ្យាករណ៍ ផ្នែកក្រោមមត្តេយ្យ ដល់បឋមសិក្សា នៅបន្ទប់២០៩ នៃអគារសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ដែលបង្ហាញអំពីវេយ្យាករណ៍ដោយ លោកគ្រូ ពូន វាសនា និងបង្ហាញអំពីបុរេសំណេរ ដោយ
អ្នកគ្រូ តង់ ក្រឹម។ ចាងហ្វាង ពៅ ភក្តី បានលើកឡើងថាបទបង្ហាញនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នឹងទទួលនូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ រួមទាំងវិធីសាស្ត្រងាយៗក្នុងការផ្ទេរចំណេះដឹងលើផ្នែកវេយ្យាករណ៍ទៅកាន់សិស្សានុសិស្ស។

No Comments

Post A Comment

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង