ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលារៀន

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលារៀន

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា២០២១ ​កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីបទបញ្ញត្តិទូទៅសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤ដល់ទី៦ ដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយចាយហ្វាង  និងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  ដែលមានវត្តមាន ចាងហ្វាង លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ចូលរួមទាំងសិស្សានុសិស្សតាមវេនសិក្សា។ ក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនោះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ និងប្រធានផ្នែកការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស បានធ្វើការបង្ហាញយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបទបញ្ញត្តិ វិន័យ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទូទៅឱ្យសិស្សានុសិស្ស កាន់តែយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀត។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង