ការតាំងពិព័រណ៍អប់រំឆ្នាំ២០២២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ការតាំងពិព័រណ៍អប់រំឆ្នាំ២០២២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពិថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍អប់រំឆ្នាំ២០២២ នៅ ផ្សារទំនើបអូឡាំព្យា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង