ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី២ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ ដោយអ្នកគ្រូ អ៊ិន ស៊ីថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី២ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ ដោយអ្នកគ្រូ អ៊ិន ស៊ីថា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំការចែករំលែកបទពិសោធក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី២ ដោយអ្នក អ៊ិន ស៊ីថា ។គោលបំណងនៃការចែករំលែកបទពិសោធនេះគឺការផ្តល់វីធីសាស្រ្តល្អៗដល់លោកគ្រូអ្នកដ៏ទៃទៀតសំរាប់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សនាពេលខាងមុខ។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង