ការងារហួសម៉ោង

ការងារហួសម៉ោង

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ក្រោមប្រធានបទ “ការងារហួសម៉ោង”
អត្ថបទដោយ : ឌិន ពិចារ
#MJQE#AmericanInterconSchool

អត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួននៃការបំពេញការងារហួសម៉ោង៖ អាចបញ្ចប់ការងារបានទាន់ពេលវេលា អាចមានពេលបន្ថែមដើម្បីរៀបចំការងារមុនមិត្តរួមការងារ អាចមានពេលស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីផ្តោតអារម្មណ៍លើការងារ។

យោងតាមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងចំពោះបុគ្គលិកចំនួន១០០នាក់ បានបង្ហាញថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបុគ្គលិកសម្រេចចិត្តបំពេញការងារហួសម៉ោង៖ (70%) មានការងារច្រើនពេក និង (43%) ប្រជុំច្រើនពេក (Mitchell, 2018)។ ហើយការស្ទង់មតិដដែលនេះក៏បង្ហាញផងដែរថា 6% ក្នុងចំណោមពួកគេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាខ្លួនជាបុគ្គលិកល្អ។ ការបំពេញការងារហួសម៉ោងដោយគ្រាន់តែធ្វើឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមើលគឺជាបញ្ហានៅការិយាល័យ ហើយការបំពេញការងារហួសម៉ោងដោយមូលហេតុការងារច្រើនពេក ក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរ។ បុគ្គលិកគួរតែប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឱ្យបានដឹងអំពីបញ្ហាទំហំការងាររបស់ខ្លួន។ ការបំពេញការងារហួសម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ការងារឱ្យទាន់ពេលវេលាជារឿយៗ អាច បណ្តាលឱ្យយើងឆាប់អស់កម្លាំង និងធ្វើឱ្យផលិតផលការងារធ្លាក់ចុះ។ ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរ បុគ្គលិកដែលមានប្រជុំញឹកញាប់គួរចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលា គួរតែចេះស្នើសុំមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធ។

“ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា អ្នកដែលតែងតែបំពេញការងារហួសម៉ោងប្រឈមនឹងជំងឺគាំងបេះដូង ឬដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលខ្ពស់ […] ការបំពេញការងារហួសម៉ោងជារឿយៗក៏អាចធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍លែងសូវស្រលាញ់ការងារផងដែរ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬផលិតផលការងារ” (Lowe, n.d.)។ ដូច្នេះការបំពេញការងារហួសម៉ោងមិនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃនោះទេ ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពការងារ និងជីវិតឯកជនបុគ្គលិកឱ្យបានល្អប្រសើរ។ វាជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់និយោជកក្នុងការគិតគូដល់និយោជិតដែលបំពេញការងារហួសម៉ោង។

អត្ថបទដកស្រង់ និងបកប្រែចេញពីគេហទំព័រ៖
https://www.koganpage.com/article/staying-late-at-work-vs-leaving-on-time

5 Reasons Why Working Late is Bullsh*t

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង