កម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

កម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២

កាលពី​ថ្ងៃទី​១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ក៏ដូចជាសាខាទាំង៥ ផ្សេងទៀត បានរៀបចំកម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជា សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១ ដល់ទី១២។ បើតាមការបញ្ជាក់ពី លោក ជា សម្បត្តិ នាយកចាងហ្វាងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានឱ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជានេះឡើង គឺដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការសិក្សារបស់ប្អូនៗ ក៏ដូចជាបង្កើននូវចំណេះវិជ្ជា និងជាពិសេសគឺជំរុញឱ្យការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សដែលខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះពីថ្នាក់ក្រោមឱ្យមានភាពប្រសើឡើងបានកាន់តែឆាប់រហ័ស។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជា គឺរៀនពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ រៀលរាល់សប្ដាហ៍។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង