កម្មវិធីប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦

កម្មវិធីប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦

កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀនចំកម្មវិធីប្រឡងឆមាសទី១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦។ តាមគោលការណ៍របស់សាលា ការប្រឡងឆមាសត្រូវបានបែងចែកជា៤ក្រុមរួមមាន ពាក់កណ្តាលឆមាសទី១ ឆមាសទី១ ពាក់កណ្តាលឆមាសទី២ និងឆមាសទី២។ ការប្រឡងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសិស្សានុសិស្ស ព្រោះសិស្សអាចវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ ក្រោយទទួលបានលទ្ធផលនៃការប្រឡង សិស្សានុសិស្សអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខ្លាំង និងភាពខ្សោយរបស់ពួកគេពេលលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្តល់មតិយោបល់ឆ្លើយតប។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង