កម្មវិធីបំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងបបរសណ្តែកខៀវ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងបបរសណ្តែកខៀវ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងបបរសណ្តែកខៀវ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទុយ ច័ន្ទមុន្នី៊។ គោលបំណងចម្បងចំពោះកម្មវីធីនេះគឺដើម្បីឲប្អូនៗទទួលបានចំនេះដឺងទាក់ទងពីរបៀបធ្វើម្ហូបនិងបង្អែមបន្ទាប់ពីមេរៀននៅក្នងថ្នាក់។ លើសពីនេះប្អូនៗអាចកាត់បន្ថយការតានដឺងបន្ទាប់ពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ។

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង