កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការសង្កេតផ្លែក្រូចថ្លុង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទេព សូម៉ាលី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី ការសង្កេតផ្លែក្រូចថ្លុង សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ ទេព សូម៉ាលី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ ទេព សូម៉ាលី បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា​ ​​ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ធ្វើការសង្កេតផ្លែក្រូចថ្លុង។ គោលបំណងក្នុងការសង្កេតនេះគឺដើម្បីរៀនសង្កេត ស្គាល់សំបកក្រូចថ្លុង ស្គាល់ពណ៏ក្រូចថ្លុង ដឹងពីអត្តប្រយោជន៏នៃផ្លែក្រូចថ្លុង និងរស់ជាតិរបស់ផ្លែក្រូចថ្លុង ។​​ នេះជាមេរៀនស្តីពីការបង្ហាញរបស់គ្រូដែលជាបទពិសោធន៍ដែលពួកគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតខាងមុខ។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង