កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា និងទី១

កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា និងទី១

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សធ្វើកម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា និងទី១​ ទាំងពីរវេនសិក្សា។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍នេះ គឺដើម្បីលម្ហែពីអារម្មណ៍តានតឹងរបស់សិស្ស ធ្វើឱ្យសិស្សស្គាល់ពីការបោះតែនតិ៍នៅសាលារៀន បង្ហាញអារម្មណ៍ប្លែកផ្សេងខុសពីការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ ធ្វើឱ្យក្មេងមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតបែបប្រមូលផ្តុំនៅក្រៅផ្ទះ ធ្វើឱ្យសិស្សមាការសហការគ្នាក្នុងការសម្តែង ឬលេងល្បែងកម្សាន្ត។

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង