កម្មវិធីបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កម្មវិធីបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ បានរៀបចំកម្មវិធីបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា។ តាមការបញ្ជាក់របស់លោកពៅ ភក្ដី ចាងហ្វាងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា កម្មវិធីបោះតែនតិ៍នេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឱ្យសិស្សានុសិស្សស្គាល់ពីតម្លៃនៃការទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភក្តិ និងមិត្តភក្តិ និងសាមគ្គីភាព ព្រមទាំងការស្រលាញ់បរិស្ថាន។

មើលរូបភាពផ្សេងទៀត៖

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Back to Top
សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង