កម្មវិធីកីឡា

ហ្វឹកហាត់កីឡាដើម្បី សុខភាព មិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព
  • កាត់បន្ថយភាពតានតឹង បន្ទាប់ពីការសិក្សា
  • ដើម្បីកាយសម្បទារឹងមាំ និងមានសុខភាពល្អ
  • ដើម្បីឲ្យមានភាពរហ័សរហួន និងឆ្លាតវាងវៃ
  • ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតប់ប្រមល់
  • ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាតាមរយៈការប្រកួតកីឡា
  • ដើម្បីប្អូនៗសិស្សានុសិស្សចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នា

ការ៉ាតេ-ដូ
លោកគ្រូ ញ៉ុល សូរ
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 017 668 950

កីឡាបាល់ទាត់
លោកគ្រូ ជី សាមឌី
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 012 297 947, 086 819 191

កីឡាបាល់បោះ
លោកគ្រូ ទេព សុជាតិ
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 098 443 304

កីឡាអប់រំកាយ
អ្នកគ្រូ កេត ស៊ីវុន
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 010 551 777, 095 438 336

ហែលទឹក(បុរស – នារី)
អ្នកគ្រូ កេត ស៊ីវុន
ទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ 010 551 777, 095 438 336

Back to Top